ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ "พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์" อธิบายหลักการและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์หลักของ JEOL ในลักษณะที่เข้าใจง่ายโดยใช้แผนผัง ตัวเลข และชุดข้อมูลต่างๆ

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเชิงวิเคราะห์

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเชิงวิเคราะห์

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

เครื่องขัดหน้าตัด

เครื่องขัดหน้าตัด

อิเล็กตรอนโพรบไมโครอนาไลเซอร์ (EPMA)

อิเล็กตรอนโพรบไมโครอนาไลเซอร์ (EPMA)

Auger ไมโครโพรบ (Auger)

Auger ไมโครโพรบ (Auger)

โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรมิเตอร์ (ESCA)

โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรมิเตอร์ (ESCA)

สเปกโตรมิเตอร์เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายพลังงาน

สเปกโตรมิเตอร์เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายพลังงาน

แก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์

แก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์

แมสสเปกโตรมิเตอร์มวลสารในช่วงเวลาการบินของเลเซอร์ช่วยเมทริกซ์ (MALDI-TOFMS)

แมสสเปกโตรมิเตอร์มวลสารในช่วงเวลาการบินของเลเซอร์ช่วยเมทริกซ์ (MALDI-TOFMS)

แมสสเปกโตรมิเตอร์โครมาโตกราฟของเหลว

แมสสเปกโตรมิเตอร์โครมาโตกราฟของเหลว

เครื่องวิเคราะห์เคมีคลินิก (CA)

เครื่องวิเคราะห์เคมีคลินิก (CA)

นิวเคลียร์แมกโนติกเรโซเเนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR)

นิวเคลียร์แมกโนติกเรโซเเนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR)

อิเล็กตรอนสปินเรโซเเนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (ESR)

อิเล็กตรอนสปินเรโซเเนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (ESR)

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา