ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแม้แต่อิเลคตรอนที่ไม่ได้จับคู่เพียงเล็กน้อยในตัวอย่างก็สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของวัสดุได้ ดังนั้นการวัด ESR จึงจำเป็นต้องมีขีดจำกัดในการตรวจจับที่ต่ำกว่า (ความไวที่สูงขึ้น)
JEOL RESONANCE ได้รับความไวที่สูงขึ้นโดยการพัฒนา Gunn oscillator ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำสำหรับสเปกโตรมิเตอร์รุ่นใหม่ JES X3 series

การใช้งาน

แอปพลิเคชัน JES-X3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา