ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

นิวเคลียร์แมกโนติกเรโซเเนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR)

NMR เป็นตัวย่อของ Nuclear Magnetic Resonance เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ของการหมุนของนิวเคลียร์โดยการวางนิวเคลียสของอะตอมในสนามแม่เหล็กเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสารที่ระดับอะตอม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีประโยชน์ในการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์และวัสดุพอลิเมอร์ และใช้ในด้านเภสัชกรรม ชีววิทยา อาหาร และเคมี แอปพลิเคชันนี้เพิ่งขยายออกไปเพื่อรวมการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงโครงสร้างและทางกายภาพของวัสดุอนินทรีย์ เช่น เซรามิกและแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์

JNM-ECZL ซีรีส์ FT NMR

ซีรี่ส์ JNM-ECZL
เอฟที เอ็นเอ็มอาร์

JNM-ECZR ซีรีส์ FT NMR

ซีรี่ส์ JNM-ECZR
เอฟที เอ็นเอ็มอาร์

JNM-ECZS ซีรีส์ FT NMR

ซีรี่ส์ JNM-ECZS
เอฟที เอ็นเอ็มอาร์

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

การพัฒนา /
ตัวอย่างการติดตั้ง

เสียงจากผู้ใช้ของเราในรูปแบบของการสัมภาษณ์ กรณีการติดตั้ง และความลับในการพัฒนา คุณอาจพบคำแนะนำหรือข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถใช้แก้ไขปัญหาของคุณได้ กรุณาคลิ้กเพื่อตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา