ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

ระบบมัลติบีม (FIB)

ระบบลำแสงไอออนแบบโฟกัสเป็นเครื่องมือในการกัดชิ้นงานทดสอบโดยใช้ลำแสงไอออนที่ความเร็วสูงและมีความเที่ยงตรงสูงในระหว่างการสังเกต สามารถที่จะเตรียมชิ้นงานทดสอบสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) โดยการกัดอัตโนมัติและการวิเคราะห์ 3 มิติ
ระบบหลายลำแสงที่ติดตั้งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลายโดยติดตั้งเครื่องตรวจจับ

ระบบ MultiBeam (FIB)

ระบบ MultiBeam (FIB)

ผลิตภัณฑ์

IBF

JIB-PS500i ระบบ FIB-SEM

JIB-4700F ระบบมัลติบีม

JIB-4700F ระบบมัลติบีม

ตัวเลือก FIB

CRYO-FIB-SEM CryoLameller

IB-07080ATLPS, IB-77080ATLPS ระบบการเตรียมตัวอย่าง TEM อัตโนมัติ STEMPLING

IB-07080ATLPS, IB-77080ATLPS ระบบการเตรียมตัวอย่าง TEM อัตโนมัติ STEMPLING

OmniProbe 350 Nano Manipulator ภายในห้องตัวอย่าง FIB-SEM

OmniProbe 350 Nano Manipulator ภายในห้องตัวอย่าง FIB-SEM

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

การพัฒนา /
ตัวอย่างการติดตั้ง

เสียงจากผู้ใช้ของเราในรูปแบบของการสัมภาษณ์ กรณีการติดตั้ง และความลับในการพัฒนา คุณอาจพบคำแนะนำหรือข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถใช้แก้ไขปัญหาของคุณได้ กรุณาคลิ้กเพื่อตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา