ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

คุณสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
คลิกที่ภาพแคตตาล็อกและกรอกแบบฟอร์ม (เพียงครั้งเดียว)
คุณสามารถดาวน์โหลดและดูแคตตาล็อกในรูปแบบ PDF

เมนู

ข้อมูล บริษัท

ข้อมูล บริษัท

ข้อมูล บริษัท
(ไม่ต้องลงทะเบียน)

คู่มือผลิตภัณฑ์

คู่มือผลิตภัณฑ์

คู่มือผลิตภัณฑ์
(ไม่ต้องลงทะเบียน)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)

CRYO ARM ™ 300 II (JEM-3300) กล้องจุลทรรศน์ Cryo-Electron แบบปล่อยภาคสนาม

CRYO ARM ™ 300 II (JEM-3300) กล้องจุลทรรศน์ Cryo-Electron แบบปล่อยภาคสนาม

JEM-Z300FSC (CRYO ARM™ 300) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบปล่อยประจุภาคสนาม

JEM-Z300FSC (CRYO ARM™ 300) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบปล่อยประจุภาคสนาม

JEM-Z200FSC (CRYO ARM™ 200) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบปล่อยประจุภาคสนาม

JEM-Z200FSC (CRYO ARM™ 200) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบปล่อยประจุภาคสนาม

JEM-ARM300F2 GRAND ARM™ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบความละเอียดอะตอม

JEM-ARM300F2 GRAND ARM™ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบความละเอียดอะตอม

JEM-ARM300F GRAND ARM™ กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนความละเอียดปรมาณู

JEM-ARM300F GRAND ARM™ กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนความละเอียดปรมาณู

JEM-ARM200F NEOARM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเชิงวิเคราะห์ความละเอียดอะตอม

JEM-ARM200F NEOARM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเชิงวิเคราะห์ความละเอียดอะตอม

กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนเชิงวิเคราะห์ความละเอียดอะตอม JEM-ARM200F แบบโมโนโครม

กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนเชิงวิเคราะห์ความละเอียดอะตอม JEM-ARM200F แบบโมโนโครม

JEM-F200 กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนเอนกประสงค์

JEM-F200 กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนเอนกประสงค์

JEM-3200FS Field Emission Energy Filter กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

JEM-3200FS Field Emission Energy Filter กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

JEM-2200FS กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดภาคสนาม

JEM-2200FS กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดภาคสนาม

EM-2100Plus กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

JEM-2100Plus กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแฟลช JEM-1400

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแฟลช JEM-1400

ตัวเลือก (TEM)

กล้อง SightSKY EM-04500SKY กล้อง CMOS Fiber-Coupling ความไวสูง สัญญาณรบกวนต่ำ

SightSKY EM-04500SKY กล้อง CMOS ไฟเบอร์คัปลิงความไวสูง สัญญาณรบกวนต่ำ

ระบบ OBF

ระบบ OBF

JEM-1400/JEM-1400Plus กำลังอัปเกรดด้วยกล้องแฟลช

JEM-1400/JEM-1400Plus กำลังอัปเกรดด้วยกล้องแฟลช

SAAF Octa Segmented Annular All Field Detector Octa

SAAF Octa Segmented Annular All Field Detector Octa

4DCanvas™ ตัวตรวจจับ Pixelated STEM

4DCanvas™ ตัวตรวจจับ Pixelated STEM

สมุดข้อมูลแอปพลิเคชัน 4DCanvas™

สมุดข้อมูลแอปพลิเคชัน 4DCanvas™

Integrated Dynamic Electron Solutions, Inc. / ผลิตภัณฑ์ (TEM)

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ (Integrated Dynamic Electron Solutions, Inc.)

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ (Integrated Dynamic Electron Solutions, Inc.)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

FE-SEM

รุ่น JSM-IT800 Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope

รุ่น JSM-IT800 Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope

JSM-IT800 Super Hybrid Lens (SHL) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดสนาม Schottky

JSM-IT800 Super Hybrid Lens (SHL) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดสนาม Schottky

JSM-IT800(i)/(คือ) Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope

JSM-IT800(i)/(คือ) Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope

ตัวเลือก (FE-SEM)

SM-92100EUVC เอ็กซ์ไซเมอร์ ยูวี คลีนเนอร์

SM-92100EUVC เอ็กซ์ไซเมอร์ ยูวี คลีนเนอร์

Gather-X JED ซีรีส์ Dry SD™ Windowless EDS

Gather-X JED ซีรีส์ Dry SD™ Windowless EDS

SS-94000SXES/SS-94040SXSER ซุปเปอร์สเปกโตรมิเตอร์

SS-94000SXES/SS-94040SXSER ซุปเปอร์สเปกโตรมิเตอร์

คู่มือ Soft X-ray Emission Spectra เวอร์ชัน 7.0 (ธ.ค. 2021)

คู่มือ Soft X-ray Emission Spectra เวอร์ชัน 7.0 (ธ.ค. 2021)

SEM ธรรมดา

JSM-IT510 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด InTouchScope™

JSM-IT510 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด InTouchScope™

JSM-IT700HR InTouchScope™ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

JSM-IT700HR InTouchScope™ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

JSM-IT500HR InTouchScope™ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

JSM-IT500HR InTouchScope™ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

JSM-IT200 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด InTouchScope™

JSM-IT200 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด InTouchScope™

JCM-7000 NeoScope™ แบบตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ SEM

JCM-7000 NeoScope™ แบบตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ SEM

JCM-7000 NeoScope™ แบบตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ SEM

JCM-7000 NeoScope™ แบบตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ SEM

ตัวเลือก (SEM ธรรมดา)

EDS สำหรับ JSM-IT200 / DrySD™60

EDS สำหรับ JSM-IT200 / DrySD™60

เครื่องมือตั้งโต๊ะ JCM-7000 NeoScope™ สำหรับการวิเคราะห์วัสดุต่างประเทศและการกำหนดวัสดุ

เครื่องมือตั้งโต๊ะ JCM-7000 NeoScope™ สำหรับการวิเคราะห์วัสดุต่างประเทศและการกำหนดวัสดุ

เครื่องมือตั้งโต๊ะ JCM-7000 NeoScope™ เพื่อการประกันคุณภาพ

เครื่องมือตั้งโต๊ะ JCM-7000 NeoScope™ เพื่อการประกันคุณภาพ

อุปกรณ์ประยุกต์ลำแสงไอออน (FIB, CP)

ระบบมัลติบีม (FIB)

JIB-PS500i ระบบ FIB-SEM

JIB-PS500i ระบบ FIB-SEM

JIB-4700F ระบบมัลติบีม

JIB-4700F ระบบมัลติบีม

JIB-4000PLUS Focused Ion Beam Milling & Imaging System

JIB-4000PLUS Focused Ion Beam Milling & Imaging System

ตัวเลือก (FIB)

IB-07080ATLPS, IB-77080ATLPS ระบบการเตรียมตัวอย่าง TEM อัตโนมัติ STEMPLING

IB-07080ATLPS, IB-77080ATLPS ระบบการเตรียมตัวอย่าง TEM อัตโนมัติ STEMPLING

อุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่าง (CP)

IB-10500HMS CROSS SECTION POLISHER™ ระบบการกัดปริมาณงานสูง

IB-10500HMS CROSS SECTION POLISHER™ ระบบการกัดปริมาณงานสูง

IB-19520CCP ข้ามส่วนขัด™

IB-19520CCP ข้ามส่วนขัด™

IB-19530CP CROSS SECTION POLISER™

IB-19530CP CROSS SECTION POLISER™

ตัวเลือก (CP)

CROSS SECTION POLISHER™ กล้องจุลทรรศน์กำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ

CROSS SECTION POLISHER™ กล้องจุลทรรศน์กำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ

CROSS SECTION POLISHER™ กล้องจุลทรรศน์กำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ TYPE2

CROSS SECTION POLISHER™ กล้องจุลทรรศน์กำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ TYPE2

เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่ขนาดเล็กและพื้นผิว (EPMA, Auger, XPS, ESCA)

  • EPMA เป็นตัวย่อของ Electron Probe Microanalyzer

อิเล็กตรอนโพรบไมโครอนาไลเซอร์ (EPMA)

JXA-iHP200F Schottky field emission Electron Probe Microanalyzer JXA-iSP100 ทังสเตน/LaB 6 Electron Probe Microanalyzer

JXA-iHP200F Schottky field emission Electron Probe Microanalyzer JXA-iSP100 ทังสเตน/LaB6ไมโครวิเคราะห์อิเล็กตรอนโพรบ

JXA-8530FPlus เครื่องวิเคราะห์อนุภาคอิเล็กตรอนแบบภาคสนาม (FE-EPMA)

JXA-8530FPlus เครื่องวิเคราะห์อนุภาคอิเล็กตรอนแบบภาคสนาม (FE-EPMA)

JXA-8230 อิเลคตรอนโพรบไมโครวิเคราะห์ (EPMA)

JXA-8230 อิเลคตรอนโพรบไมโครวิเคราะห์ (EPMA)

ตัวเลือก (EPMA)

SS-94000SXES/SS-94040SXSER ซุปเปอร์สเปกโตรมิเตอร์

SS-94000SXES/SS-94040SXSER ซุปเปอร์สเปกโตรมิเตอร์

Auger ไมโครโพรบ (Auger)

JAMP-9510F สว่านเจาะกระแทกภาคสนาม Microprobe

JAMP-9510F สว่านเจาะกระแทกภาคสนาม Microprobe

ตัวเลือก (สว่าน)

ภาพสเปกตรัม

ภาพสเปกตรัม

โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรมิเตอร์ (ESCA)

JPS-9030 โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรมิเตอร์ (XPS)

JPS-9030 โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรมิเตอร์ (XPS)

สเปกโตรมิเตอร์เรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (NMR)

JNM-ECZL ซีรีส์ FT NMR

JNM-ECZL ซีรีส์ FT NMR

JNM-ECZR ซีรีส์ FT NMR

JNM-ECZR ซีรีส์ FT NMR

JNM-ECZS ซีรีส์ FT NMR

JNM-ECZS ซีรีส์ FT NMR

โซลิดสเตต NMR

โซลิดสเตต NMR

หัววัด ROYALPROBE™ HFX

หัววัด ROYALPROBE™ HFX

การปฏิบัติตามความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลของ JEOL NMR

การปฏิบัติตามความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลของ JEOL NMR

อิเล็กตรอนสปินเรโซเเนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (ESR)

JES-X3 ซีรี่ส์ ESR

JES-X3 ซีรี่ส์ ESR

เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรมิเตอร์ (XRF)

JSX-1000S เอ็กซ์เรย์เรืองแสงสเปกโตรมิเตอร์ (XRF)

JSX-1000S เอ็กซ์เรย์เรืองแสงสเปกโตรมิเตอร์ (XRF)

ตัวเลือก (XRF)

SX-01020LVC / SX-01030LVC แคปซูลสุญญากาศต่ำสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างของเหลว

SX-01020LVC / SX-01030LVC แคปซูลสุญญากาศต่ำสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างของเหลว

แมสสเปกโตรมิเตอร์(MS)

แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์(GC-MS)

JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta แก๊สโครมาโตกราฟี ควอดรูโพล แมสสเปกโตรมิเตอร์

JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta แก๊สโครมาโตกราฟี ควอดรูโพล แมสสเปกโตรมิเตอร์

JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha แก๊สโครมาโตกราฟีประสิทธิภาพสูง - แมสสเปกโตรมิเตอร์ไทม์ออฟไฟลท์

JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha แก๊สโครมาโตกราฟีประสิทธิภาพสูง - แมสสเปกโตรมิเตอร์ไทม์ออฟไฟลท์

JMS-TQ4000GC GC Triple Quadrupole Mass Spectrometer

JMS-TQ4000GC GC Triple Quadrupole Mass Spectrometer

JMS-800D แมสสเปกโตรมิเตอร์ความละเอียดสูง

JMS-800D แมสสเปกโตรมิเตอร์ความละเอียดสูง

JMS-700 MSStation แมสสเปกโตรมิเตอร์

JMS-700 MSStation แมสสเปกโตรมิเตอร์

ตัวเลือก (GC-MS)

msFineAnalysis AI ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบที่ไม่รู้จัก

msFineAnalysis AI ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบที่ไม่รู้จัก

msFineAnalysis series (ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ผสานรวม GC-MS)

msFineAnalysis series (ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ผสานรวม GC-MS)

JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha Petroleum and Petrochemical Solutions

JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha Petroleum and Petrochemical Solutions

2D GC ที่ครอบคลุมควบคู่ไปกับ JEOL GC-HRTOFMS : GCxGC Applications

2D GC ที่ครอบคลุมควบคู่ไปกับ JEOL GC-HRTOFMS : GCxGC Applications

LC-MS (DART™-MS), MALDI-TOFMS

JMS-T100LP AccuTOF™ LC-Express ไอออนไนซ์ความดันบรรยากาศ แมสสเปกโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูงตามเวลาบิน

JMS-T100LP AccuTOF™ LC-Express ไอออนไนซ์ความดันบรรยากาศ แมสสเปกโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูงตามเวลาบิน

JMS-S3000 SpiralTOF™-plus 2.0 ระบบ MALDI-TOFMS ความละเอียดสูงพิเศษ

JMS-S3000 SpiralTOF™-plus 2.0 ระบบ MALDI-TOFMS ความละเอียดสูงพิเศษ

ตัวเลือก (LC-MS (DART™-MS), MALDI-TOFMS)

msRepeatFinder ซอฟต์แวร์วิเคราะห์พอลิเมอร์

msRepeatFinder ซอฟต์แวร์วิเคราะห์พอลิเมอร์

ระบบภาพ MALDI-TOFMS JEOL×SCiLS

ระบบภาพ MALDI-TOFMS JEOL×SCiLS

อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

JBX-8100FS ซีรี่ส์ Electron Beam Lithography System

JBX-8100FS ซีรี่ส์ Electron Beam Lithography System

JBX-9500FS ระบบการพิมพ์หินลำแสงอิเล็กตรอน

JBX-9500FS ระบบการพิมพ์หินลำแสงอิเล็กตรอน

JBX ซีรี่ส์ Electron Beam Lithography System

JBX ซีรี่ส์ Electron Beam Lithography System

เครื่องผลิตสารเติมแต่ง (AM)

JAM-5200EBM เครื่องยิงลำแสงอิเล็กตรอนแบบโลหะ AM

JAM-5200EBM เครื่องยิงลำแสงอิเล็กตรอนแบบโลหะ AM

อุปกรณ์อุตสาหกรรมสำหรับการสร้างฟิล์มบางและการแปรรูปวัสดุ

แคตตาล็อกทั่วไปของอุปกรณ์อุตสาหกรรม

แคตตาล็อกทั่วไปของอุปกรณ์อุตสาหกรรม

อุปกรณ์สร้างฟิล์มบาง (E-Beam และ Plasma Sources เป็นต้น)

JEBG BS-60/JST BS-ICE ซีรี่ส์แหล่งลำแสงอิเล็กตรอนและอุปกรณ์จ่ายไฟ

JEBG BS-60/JST BS-ICE ซีรี่ส์แหล่งลำแสงอิเล็กตรอนและอุปกรณ์จ่ายไฟ

BS-60610BDS ที่มาของการทิ้งระเบิด

BS-60610BDS ที่มาของการทิ้งระเบิด

BS-60250DEM แหล่งกำเนิดลำแสงอิเล็กตรอน

BS-60250DEM แหล่งกำเนิดลำแสงอิเล็กตรอน

BS-800 Series/BS-920 Series Plasma-Assist Plasma Source/พาวเวอร์ซัพพลาย

BS-800 Series/BS-920 Series Plasma-Assist Plasma Source/พาวเวอร์ซัพพลาย

BS-40 ซีรี่ส์ โรตารีเซนเซอร์

BS-40 ซีรี่ส์ โรตารีเซนเซอร์

ซีรีส์ JEBG・BS / JST・ST (ซีรี่ส์ JEBG แหล่งกำเนิดลำแสงอิเล็กตรอนกำลังสูง)

ซีรีส์ JEBG・BS / JST・ST (ซีรี่ส์ JEBG แหล่งกำเนิดลำแสงอิเล็กตรอนกำลังสูง)

ระบบพลาสม่าความร้อนเหนี่ยวนำ RF

ระบบพลาสม่าความร้อนเหนี่ยวนำ RF

TP-99140FDR เครื่องป้อนผงละเอียด

TP-99140FDR เครื่องป้อนผงละเอียด

อุปกรณ์แปรรูปวัสดุ (สำหรับการหลอมโลหะและการสังเคราะห์นาโนโพว์เดอร์ เป็นต้น)

ระบบพลาสม่าความร้อนเหนี่ยวนำ RF

ระบบพลาสม่าความร้อนเหนี่ยวนำ RF

TP-400020NPS ระบบสังเคราะห์นาโนพาวเดอร์พลาสม่าความร้อน

TP-400020NPS ระบบสังเคราะห์นาโนพาวเดอร์พลาสม่าความร้อน

TP-99140FDR เครื่องป้อนผงละเอียด

TP-99140FDR เครื่องป้อนผงละเอียด

ซีรีส์ JEBG・BS / JST・ST (ซีรี่ส์ JEBG แหล่งกำเนิดลำแสงอิเล็กตรอนกำลังสูง)

ซีรีส์ JEBG・BS / JST・ST (ซีรี่ส์ JEBG แหล่งกำเนิดลำแสงอิเล็กตรอนกำลังสูง)

บันทึกการใช้งาน YOKOGUSHI

หมายเหตุแบตเตอรี่

หมายเหตุแบตเตอรี่

LIBnote

LIBnote

หมายเหตุแบตเตอรี่โซลิดสเตต

หมายเหตุแบตเตอรี่โซลิดสเตต

การตรวจสอบความสะอาด การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์

การตรวจสอบความสะอาด การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์

มาตรการรับมือด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์

เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

การควบคุมอุณหภูมิห้อง ・การตอบโต้กระแสลม

การควบคุมอุณหภูมิห้อง ・การตอบโต้กระแสลม

มาตรการตอบโต้สนามแม่เหล็ก

มาตรการตอบโต้สนามแม่เหล็ก

มาตรการรับมือการสั่นสะเทือน

มาตรการรับมือการสั่นสะเทือน

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา