ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  • กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั่วไป

    กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั่วไป

  • แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ทั่วไป

    แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ทั่วไป

  • แมสสเปกโตรมิเตอร์ (MS) ทั่วไป

    แมสสเปกโตรมิเตอร์ทั่วไป

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้า

หมวดสินค้า

การพัฒนา /
ตัวอย่างการติดตั้ง

เสียงจากผู้ใช้ของเราในรูปแบบของการสัมภาษณ์ กรณีการติดตั้ง และความลับในการพัฒนา คุณอาจพบคำแนะนำหรือข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถใช้แก้ไขปัญหาของคุณได้ กรุณาคลิ้กเพื่อตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา