ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

ซอฟต์แวร์ NMR

แนะนำซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับ NMR

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ JASON สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล NMR

ซอฟต์แวร์ JASON สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล NMR

ซอฟต์แวร์ Delta NMR

ซอฟต์แวร์ Delta NMR

ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล NMR

ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล NMR "ALICE10bn"

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์หลายตัวแปร NMR

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์หลายตัวแปร NMR "ALICE10MLbn"

ซอฟต์แวร์สนับสนุนการวิเคราะห์สเปกตรัม NMR

ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์สเปกตรัม NMR "ACD"

ซอฟต์แวร์ทำนายสเปกตรัม NMR ที่แม่นยำ

ซอฟต์แวร์ทำนายสเปกตรัม NMR ที่แม่นยำ "NMRPredict"

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

การพัฒนา /
ตัวอย่างการติดตั้ง

เสียงจากผู้ใช้ของเราในรูปแบบของการสัมภาษณ์ กรณีการติดตั้ง และความลับในการพัฒนา คุณอาจพบคำแนะนำหรือข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถใช้แก้ไขปัญหาของคุณได้ กรุณาคลิ้กเพื่อตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา