ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

สำรวจตัวอย่างชีวภาพในแบบ 3 มิติ นอกเหนือจากการตรวจเอกซเรย์อิเล็กตรอนแบบคลาสสิก

JEOLnews เล่มที่ 46 ฉบับที่ 1,2011 Marcel Cunha, Cedric Messaoudi และ Sergio Marco

Institut Curie, Centre de Recherche และ INSERM

การพัฒนาวิธีการตรวจเอกซเรย์อิเล็กตรอนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการคลี่คลายองค์กรสามมิติและรายละเอียดภายในของวัตถุขนาดนาโนเมตร ในที่นี้ เราจะอธิบายถึงสองแนวทางที่พัฒนาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งก้าวข้ามเหตุการณ์สำคัญบางประการของการตรวจเอกซเรย์อิเล็กตรอนในปัจจุบัน: อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนต่ำของโทโมแกรม และการตรวจจับองค์ประกอบทางเคมีในแบบ 3 มิติ เทคนิคที่ใช้ขึ้นอยู่กับ STEM tomography และ EFTEM tomography ซึ่งเป็นความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 200kV JEOL JEM-2200FS ที่ติดตั้งตัวกรองพลังงานในคอลัมน์และเครื่องตรวจจับ STEM ในตัวอย่างที่ฝังเรซินที่ทดสอบ การตรวจเอกซเรย์ STEM-HAADF ถูกนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จเพื่อปรับปรุงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนและกำหนดโครงสร้างไซโตสเกทัลบนเซลล์ไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (LLC-PK1) สำหรับการตรวจจับองค์ประกอบ การตรวจเอกซเรย์ EFTEM เปิดเผยตำแหน่งที่แม่นยำและการจัดเรียงแบบ 3 มิติของอนุภาคเหล็กที่จับกับผนังเซลล์ของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค Fonsecaea pedrosoi เทคนิคทั้งสองส่งผลให้ชุดข้อมูลมีความชัดเจนเพียงพอสำหรับการตีความโดยตรงและการแบ่งส่วนตามเกณฑ์

โปรดดูไฟล์ PDF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

PDF5.49MB
ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา