ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

การประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อการถ่ายภาพความคลาดเคลื่อนในเหล็ก

JEOLnews เล่มที่ 46 ฉบับที่ 1,2011 Masaaki Sugiyama窶 และ Masateru Shibata窶窶

窶 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง Nippon Steel Corporation
窶窶 หน่วยธุรกิจ SM, JEOL Ltd.

การถ่ายภาพความคลาดเคลื่อนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมเลนส์ซูเปอร์ไฮบริดจะแสดงให้เห็นเพื่อตรวจสอบผนังเซลล์ที่เคลื่อนตัวและความคลาดเคลื่อนเดี่ยวภายในเซลล์ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบแรงเฉือนในเหล็กทั่วไป ความละเอียดของความคลาดเคลื่อนด้วยวิธีการถ่ายภาพคอนทราสแชนเนลของอิเล็กตรอนนั้นคล้ายคลึงกับที่ได้จากการสังเกต TEM ทั่วไป และวิธีการใหม่สำหรับการศึกษาความคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นไปได้ที่จะตรวจจับความแตกต่างของโครงสร้างจุลภาคที่เสียรูปจะถูกคาดหวังในมุมมองของ ข้อดีของเทคนิค SEM-BSE มีการกำหนดค่าภาพที่แตกต่างกันสองแบบสำหรับการทำ ECCI แบบหนึ่งคือรูปทรงเรขาคณิตกระจายด้านหน้า และอีกแบบหนึ่งเป็นแบบกระจายกลับ ในการศึกษาปัจจุบัน มีการใช้กรณีหลังซึ่งมีข้อดีสำหรับการจำกัดขนาดและรูปร่างของตัวอย่างเล็กน้อย และการใช้งานที่หลากหลายในการออกแบบสเตจใน SEM เนื่องจากมีการอภิปรายในกลไกความเปรียบต่าง การปรับปรุงเครื่องตรวจจับอิเล็กตรอนแบบกระจายกลับจะทำให้เรามีแนวคิดหลายประการสำหรับการประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาความคลาดเคลื่อนด้วยการผสมผสานระหว่างเทคนิค TEM แบบดั้งเดิม

โปรดดูไฟล์ PDF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

PDF5.49MB

การแก้ปัญหาตามสาขา

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา