ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

ซีรีส์ JNM-ECS เป็นสเปกโตรมิเตอร์แบบสองช่องสัญญาณขนาดกะทัดรัดที่คงไว้ซึ่งความสามารถขั้นสูงของสเปกโตรมิเตอร์ ECA พื้นที่ติดตั้งที่ต้องการลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับสเปกโตรมิเตอร์ NMR ทั่วไป เมื่อติดตั้งร่วมกับแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวด (SCM) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม โครงร่างการติดตั้งจะยืดหยุ่นมาก

การใช้งาน

แอปพลิเคชัน JNM-ECS

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

ติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา