ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

ข้อควรระวัง: บริษัท Ervin Danesh Aryan ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

วันวางจำหน่าย: 2017/05/30

JEOL Ltd. แสดงความเป็นตัวเองว่าเราในฐานะ JEOL Ltd. และบริษัทในเครือของเราได้ข้อสรุปว่าไม่มีความสัมพันธ์แบบตัวแทนและไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญากับ Ervin Danesh Aryan Company ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในการผลิตและจำหน่าย บริการ และอื่นๆ ในทุกกรณีใน ธุรกิจในอดีตและปัจจุบัน

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป