ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

สัมมนา / การสัมมนาผ่านเว็บ 2024

แจน

 • อ. 16 ม.ค

  เว็บบินาร์

  การแนะนำคุณสมบัติ EPMA -ความแตกต่างระหว่าง WDS และ EDS คืออะไร-

  อิเล็กตรอนโพรบไมโครอนาไลเซอร์ (EPMA)

ทำลาย

 • อ. 26 มี.ค

  เว็บบินาร์

  อะไรทำให้ NMR โซลิดสเตตขยายตัวและจะเอาชนะได้อย่างไร

  นิวเคลียร์แมกโนติกเรโซเเนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR)

เรียงตามปี